Bygdøy kongeskogenleir

Mestring i snart 100 år

Be scout now

1.Bygdøy Tropp ble startet 9. november 1925 mens Norsk Speidergutt Forbund ble startet i 1911. Første troppsfører var Jens Jacobsen. Jentene kom inn i vår tropp ca 1970.

Før i tiden var minimumsalder for å bli med i speideren 11 år, men nå er dere velkomne fra 6 år.

Frem til 1960 leide vi en speiderhytte «Steinlausa» fra ca 1750 på Krokskogen og speiderhuset Fø-By-Hi. Dette var en «tyskerbrakke» på Bygdøy skole som flinke foreldre og ledere fikk plassere hos familien S.H.Lundh i Strømsborgveien.

I 1960 mistet vi Steinlausa. Med betydelig hjelp fra  noen foreldre fikk vi leie en tomt ved Sollihøgda av Thomas Fearnley og fikk et gammelt båthus i Langvik av Canadiske ambassaden. Med finansiering gitt av Bygdøy Lions (hvor mange av medlemmene var fedre av speiderne) og mye strev og dugnader av speidere, foreldre og Unica patruljen ( gamle speidere) ble den demontert, dratt over isen til hytta og satt opp slik den er i dag. Hytten fikk navnet Hulderheim og ble innviet 8.september 1963.

I 1970 tegnet Fredrik Torp det nye speiderhuset i Huk Aveny hvor vi holder til i dag.  Det ble samlet inn penger blant Bygdøybeboere og det ble utstedt andelsbevis. Nok igjen kom det et godt bidrag fra Bygdøy Lions. Huset ble innviet i 1973.

Bygdøy speidergruppe har gått opp og ned i alle år, men med mange positive foreldre og voksen ungdom, har den vært drevet godt og med god økonomi.  I 1962 var vi ca 45 mens maks antall medlemmer var i 1978  med 178. Da Bygdøyspeiderne var med på Kretsleir til Estland i 1991 hadde vi med totalt ca 60 jenter og gutter.